Air 1

     

NAS
Rádiová řídící jednotka

NAS (Nissin Air System)
Co je NAS?

NAS je rádiový bezdrátový systém Nissin pracující na frekvenci 2,4 GHz pro řízení externích blesků. V porovnání s tradičním optickým systémem je rádiový systém méně náchylný na vyzařovací úhel a překážky mezi řídící jednotkou a podřízeným bleskem.
Dosah je 30 m při použití vysílače/ řídící jednotky Air1 a 100 m s použitím řídící jednotky Air10s. Pro zabránění interference a chybného odpalování jinými uživateli nebo přístroji pracujícími na stejné frekvenci je k dispozici 8 pracovních kanálů. Řídící jednotka Nissin Air 1 může ovládat 3 skupiny blesků (A, B, C). Jednotka Air10s dokáže pracovat s 8 skupinami blesků (A, B, C, D a Ȧ, Ḃ, Ċ, Ḋ).

Air 1 a Air10s NAS (Nissin Air System) je možné používat s blesky Di700A, i60A, MG8, MG10, MG60, MG80Pro a MG-X bez jakéhokoliv přijímače. Pro ostatní modely blesků Nissin a pro originální blesky je nutné použít rádiový přijímač Nissin Air R.


Jednoduché ovládání

Stylový design, komfort pro uživatele

Řídící jednotka Air 1 je vybavená barevným LED panelem a otočným voličem. Veškerá nastavení lze snadno provádět jedním prstem.

Párování s blseky

Při párování blesků řídící jednotka Air 1 přidělí každému blesku jedinečnou digitální (5ti bytovou) ID adresu a informaci o kanálu. Na jednom kanálu tak může tak pracovat více než jedna skupina blesků současně bez vzájemného ovlivňování. K dispozici je 8 procovních kanálů a tři skupiny A, B, C. Max. počet připojených blesků k jedné řídící jednotce Air 1 není prakticky nijak omezený.

Pomocné AF světlo

Pomocné AFsvětlo pro zaostřování ve zhoršených světelných podmínkách.


Různé funkce

Skupiny blesků A, B, C

Skupiny blesků A, B, a C lze ovládat jednotlivě nebo synchronně.

Rádiový bezdrátový zábleskový režim
  - zábleskový režim TTL


     v režimu TTL je možné nastavovat korekci zábleskové expozice v 9 krocích po 1/2 EV od -2 do +2 EV.

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  - zábleskový režim M

K dispozici jsou manuálně nastavitelné výkony záblesku v 8 úrovních výkonu:
1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 -1 /128. Nezávisle v jednotlivých skupinách A, B, C nebo pro všechny skupiny synchronně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdrátové manuální ovládání ZOOM reflektoru

Bezdrátové ovládání zoomu reflektoru v jednotlivých skupinách nebo synchronně pro všechyn skupiny blesků najednou. Pro blesk Di700A jsou k dispouźici nastavení 24 - 35 - 50 - 70 - 85 - 105 - 135 a 200 mm.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HSS synchronizace s rychlými časy závěrky

Podpora časů závěrky až do 1/8000 s. (*1)

(*1) V závislosti na modelu fotoaparátu.
Pro verzi Fujifilm je nutný min. firmware v4.0 vydaný 19/06/2017.


Funkce nastavované pomocí řídící jednotky Air 1

Při použití jednotky Air 1 nelze následující funkce nastavovat pomocí menu fotoaparátu. Musí být nastaveny v menu řídící jednotky. 
     - Nastavení skupin A, B, C, ABC
     - Korekce zábleskové expozice EV
     - Manuální ovládání výkonu blesků


Funkce dostupné z menu fotoaparátu

Následující funkce jsou při použití jednotky Air 1 dostupné z menu fotoaparátu (pokud to model fotoaparátu umožňuje)
    - HSS - sysnchronizace s krátkými časy závěrky (*1)
    - Synchronizace s dlouhými časy závěrky
    - Synchronizace na 2. lamelu závěrky
    - Funkce redukce červených očí
    - Blokování zábleskové oexpoziceFV lock, FE lock  

(*1) V závisloti na modelu fotoaparátu.


Kompatibilita

Vysílač Air 1 je kompatibilní se systímy Canon, Nikon, Fuji, FT/MFT a Sony (MI patice) - tabulka kompatibility.

Řídící jednotka Air 1 je bez použití dalšího příslušenství kompatibilní s blesky Nissin NAS Ready Di700A a i60A, MG8, MG10, MG60 a MG-X
Pro blesky Nissin, které nejsou vybaveny radiovým přijímačem NAS a pro originální blesky je nutné použít radiový přijímač Nissin Air R. Přijímač Air R je kompatibilní s blesky Nissin a originálními blesky Canon, Nikon a Sony  - tabulka kompatibility. 

Air 1 x Air R (kompatibilita vysílač x přijímač)

Pro správnou funkci přijímač Air R x vysílač Air 1 je pro vysílače Air 1 s/n:  < C58067001 (Canon) a s/n: <  N5B1160001 (Nikon) nutný upgrade firmwaru.

Jak zjistit verzi firmwaru?

1. Vložte batreie (AAA) do vysílače Air 1.
2. Současně stiskněte tlačítko "Power" a "Pilot".
3. Verze firmwareu se zobrazí na displeji pomocí kombinace LED.

 


                             
 
 Minimum firmware - LED kombinace:
  Air 1 pro Canon       Air 1 pro Nikon      Air 1 pro Sony

                                 

 

 

 

Air 1(Sony) x Di700A (kompatibilita Air 1 Sony x Di700A Canon/Nikon)

Pro správnou funkci Di700A x vysílač Air 1 (Sony) je pro Di700A s/n: < 5A0808051 (Canon) a s/n: < 5A12060001 (Nikon) potřebný upgrade firmwaru.
Tato aktualizace odstraňuje chyby pro Di700A Canon / Nikon při používání funkce HSS s jednotkou Air 1 (Sony).

Jak zjistit verzi firmwaru?

1. Vložte batreie (AA) do blesku Di700A.
2. Zapněte blesk stisknutím tlačítka "Power".
3. Při zapnutém blesku stiskněte postupně a přidržte tlačítka "Power" a "Pilot".
 

Minimum firmware - LED kombinace:
    Di700A pro Canon      Di700A pro Nikon        Di700A pro Sony
         

 

 

  


Jak provést aktualizaci firmwaru?

Aktualizaci není možné provádět uživatelsky. Pro přístroje zakoupené v ČR a SK  prostřednictvím naší autorizované distribuční sitě (viz záruční podmínky)  nabízíme pro Air1 a Di700A bezplatnou aktualizaci firmwaru. Zákazník platí pouze náklady spojené s doručením a odesláním.
Před odesláním se přesvědčte, zda Váš přístroj skutečně pochází z autorizované distribuční sítě Nissin CZ/SK. V opačném případě bude aktualazice zpoplatněna.

Pro tento případ zašlete Váš přístroj spolu s kopií prodejního dokladu na adresu:
EKG s.r.o.
Gočárova 1105
500 02 Hradec Králové
Česká republika
T.: 495 538 132

PopisSpecifikace

Kompatibilní fotoaparáty Canon, Nikon, Fujifilm, 4/3-Micro 4/3, Sony (MI patice)
Bezdrátový systém Rádiová řídící jednotka
Frekvence 2,4 GHz
Skupiny 3 skupiny: A, B a C
každá skupina může být nastavována nezávisle nebo všechny 3 současně
Komunikační kanály 8
Pracovní režimy
EV korekce
Režim x DSLR
TTL, Manual a Manual ZOOM
[TTL] -2,0 ~+2,0 EV, krok 1/2 EV, [Manual] 1 ~ 1/128 v 8 krocích
[TTL] i-TTL ( Nikon) / E-TTL II / E-TTL (Canon) / [manual]/ ADI/ PTTL (Sony) / Fujifilm TTL / 4/3 TTL
ZOOM manuální ovládání
(24 / 35 / 50 / 70 / 85 / 105 / 135 / 200 mm)
Nejkratší synchronizační čas / HSS* (*1)
1/8000s
Funkce dostupné z menu fotoaprátu
(řízení expozice)
HSS - sysnchronizace s krátkými časy závěrky (*1)
Synchronizace s dlouhými časy závěrky
Synchronizace na 2. lamelu závěrky
Redukce červených očí (pouze Nikon)
Blokování zábleskové oexpozice FV lock, FE lock
Pomocné AF světlo 0,7~ 5 m
Frekvence sériového snímání 10 obr. / s (s bleskem Di700A)
Dosah 30 m
Napájení 2 x AAA
Napětí
2,4 ~ 3,2 V
Výdrž baterií cca 3 000 snímků
Rozměry 65 (d) x 60 (š) x 55 (v) mm
Hmotnost 55 g (bez baterií)

 (*1) Funkce není dostupná pro verzi Fujifilm.

SEO a webdesign eStudio