Aktualizace firmwaru

           

         Firmware pro Fujifilm x podpora HSS (FP)

Di700A / Air1
od 19/6/2017 je k dispozici upgrade firmwaru pro blesk Di700A Fuji a řídící jednotku Air1 Fuji. Nový firmware řeší plnou dostupnost funkce HSS (FP).

i40 / i60A
od 17/5/2017 je k dispozici upgrade firmwaru pro blesky i40 Fuji a i60A Fuji. Nový firmware        řeší plnou dostupnost funkce HSS (FP).

Od výše zmíněných datumů jsou všechny blesky a řífící jednotky Air 1 odesílané z našeho skladu vybaveny firmwarem podporujícím funkci HSS (FP). Krabice výrobků je ozančena štítkem HSS (FP).

Min. firmware podporující HSS (FP) pro verzi Fujifilm:

         i40:        tělo v9.0; hlava v18.0
        i60A:      tělo v5.0; hlava v7.0
        Di700A: v3.0 (LED kombinace: Off,Off,Off,Off,Off,Off,On,On)
        Air 1:      v4.0 (LED kombinace: Off,Off,Off,Off,Off,On,Off,Off)

Upozornění:

Funkcí HSS (FP) je vybaveno pouze 5 těl Fujifilm.
Přehled (k 19/06/2017):
                                           1. X-T1
                                           2. X-T2
                                           3. X-Pro2
                                           4. X-T20
                                           5. GFX 50s

Zapnutí funkce HSS (FP) - Fujifilm
Zapnutí funkce HSS (FP)  je nutné provést v menu fotoaparátu. Tlačítko HSS u blesku i60A a tlačítko "Pilot" u bleků Di700A a i40 ztrácí po upgradu svoji funkci zapínání / vypínání funkce HSS.


Jak zjistit verzi firmwaru?
        i40 :
               1. vložte do blesku baterie
               2. zapněte blesk
              3. Současně stiskněte tlačítko"Power" a "Pilot"

              4. dioda na levé straně začne blikat - spočítejte počet záblesků                   
              
    počet záblesků = vreze firmwaru hlavy blesku                  
                   

                        

 

 

 

                  

                    dioda na pravé straně začne blikat - spočítejte počet záblesků
               
počet záblesků = verze firmwaru těla blesku   
               

 

 

 

 

                

                5. vyjměte baterie

     i60A:
                1. vložte do blesku baterie
                2. při vypnuté jednotce stiskněte a držte současně tlačítko "Power" a "Pilot"

                3. na displeji se zobrazí číls verzí firmwaru
                    číslo v horním řádku vlevo = verze firmwaru hlavy blesku
                    číslo v dolním řádku vpravo = verze firmwaru těla blesku


  
                        

 

          


               4. vypněte blesk 

      Di700A:
                     viz Di700A kompatibilita

LED kombinace pro FW v3.0 Fujifilm (HSS Ready)

 

 
 

 

       Air 1:
                    viz Air 1 kompatibilita

LED kombinace pro FW v4.0 Fujifilm (HSS Ready)

    
 Kontaktujte naši kancelář pro zajištění upgradu.
Do kontaktního formuláře uveďte model blesku a výrobní číslo.
(Upgrade není možné provést uživatelsky.)

1. Upgrade firmwaru pro blesky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím výhradního zastoupení,
firmou EKG s.r.o. je zdarma. Zákazník platí pouze náklady spojené s dopravou.

2. Upgrade firmwaru bleskových přístrojů zakoupených z jiných distribučních kanálů je zpoplatněný.
(viz záruční podmínky) 

SEO a webdesign eStudio