Air10s aktualizace firmwaru

 

           

         Air10s - aktualizace firmwaru

Jak zjistit verzi firmwaru Air 10s?

Aktuální verze firmwaru Air 10s:
- Air 10s Canon:   005 016
(03-2020)
- Air 10s FT:          002 016 (03-2020)
- Air 10s Fujifilm: 002 016 (03-2020)
- Air 10s Nikon:    006 016 (03-2020)
- Air 10s Sony:      006 016 (03-2020)

1. Vložte baterie do vysílače.
2. Zapněte vysílač.
3. Stiskněte tlačítko"Power" a držte po dobu 5s.
4. Na displeji se zobrazí dvě čísla verzí firmwaru.
5. Uvolněte tlačítko "Power". Za 2 s se vysílač vráti do výchozí polohy (připraveno).
 

firmware displeje

operační firmware
 


 

Postup: příprava aktualizace

1. PC / Mac - připojení k internetu.
2. Micro SD / SDHC (může být naformátovaná FAT32), doporučená velikost 4 - 32 GB.
3. Čtečka karet.
4. Air10s vysílač.
5. Sada nabitých AAA baterií.

Postup: aktualizace

  1. Stáhněte soubory firmwaru do počítače a uložte.
  2. Vložte /připojte (pomocí čtečky) Micro SD/SDHC kartu do počítače.
  3. Zformátujte Micro SD/SDHC kartu (formát FAT32). Formátování vymaže všechny uložené soubory.   
      Zazálohujte obsah před formátováním.
  4. Zkopírujte sobor(y) firmwaru z počítače na Micro SD / SDHC kartu.
  5. Vysuňte Micro SD/SDHC kartu z počítače (a vyjměte ze čtečky).

  6. Vložte baterie do vysílače Air10.
  7. Zapněte vysílač.
  8. Stiskněte tlačítko"Power" a držte po dobu 5s.
  9. Vypněte vysílač Air10s.

10. Sejměte kryt SD/SDHC karty na jednotce Air10s a vložte kartu.
11. Zapněte jednotku Air10s. LED uvnitř prostoru pro SD / SDHC kartu začne blikat oranžově,
      pak červeně a po chvíli se rozsvíti trvale zeleně.
12. Zelená barva LED = dokončení procesu aktualizace.
13. Vyjměte baterie z vysílače Air10s.
14. Vyjměte SD/SDHC kartu z jednotky.
15. Znovu vložte baterie do řídící jednotky Air10s a zapněte ji.
16. Zkontrolujte verzi firmwaru v jednotce Air10s - viz výše: Jak zjistit verzi firmwaru?
17. Aktualizace dokončena. 

Firmware ke stažení


- Air 10s Canon: 005 016

- Air 10s FT: 002 016

- Air 10s Fujifilm: 002 016

- Air 10s Nikon: 006 016

- Air 10s Sony: 006 016

         Firmware Air10s pro komunikaci s MG10

Pro řídící jednotky Air10s s výrobním číslem (1. čtyři číslice) menším než 87000000000~ je pro zabezpečení plné podpory komunikace s MG10 nutné provést aktualizaci firmwaru.

         Minimální firmware i60A pro komunikaci s Air 10s

Canon:
  v.0508  tělo v5.0; hlava v8.0
Nikon:
  v.0508  tělo v5.0; hlava v8.0

         Jak zjistit verzi firmwaru i60A?

 Aktualizaci firmwaru blesku není možné provádět uživatelsky. Tato služba může být zpoplatněna.

     i60A:
                1. vložte do blesku baterie
                2. při vypnuté jednotce stiskněte a držte současně tlačítko "Power" a "Pilot"

                3. na displeji se zobrazí číls verzí firmwaru
                    číslo v horním řádku vlevo = verze firmwaru hlavy blesku
                    číslo v dolním řádku vpravo = verze firmwaru těla blesku


  
                        

 

 


    

                 

                  4. vypněte blesk

Kontaktujte naši kancelář pro zajištění upgradu i60A.
Do kontaktního formuláře uveďte model blesku a výrobní číslo.
(Upgrade modelů i40, i60A, Air1 a Air R není možné provést uživatelsky.)

1. Upgrade firmwaru pro blesky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím výhradního zastoupení,
firmou EKG s.r.o. je zdarma. Zákazník platí pouze náklady spojené s dopravou.

2. Upgrade firmwaru bleskových přístrojů zakoupených z jiných distribučních kanálů je zpoplatněný.
(viz záruční podmínky)

 

SEO a webdesign eStudio