MG80 Pro aktualizace firmwaru

 

           

         MG80 Pro - aktualizace firmwaru

Jak zjistit verzi firmwaru MG80 Pro?

Aktuální verze:
- Canon: verze 13-9 (11-2020)

- Nikon:  verze 13-6 (11-2020)
- Sony:   verze 13-3 (11-2020)
 
    Zapněte blesk MG80 Pro.

 


Po dobu 7 s podržte stisknnutý hlavní vypínač.

 

 


Na displeji se zobrazí dvě čísla verzí firmwaru.

 

 

 


Uvolněte hlavní vypínač, Displej se vrátí do výchozího zobrazení.
 


Postup: příprava aktualizace

1. PC / Mac - připojení k internetu.
2. Micro SD / SDHC (může být naformátovaná FAT32), doporučená velikost 4 - 32 GB.
3. Čtečka karet.
4. Blesk MG80 Pro.
5. Sada nabitých baterií.

Postup: aktualizace

 

            1. Stáhněte soubory firmwaru do počítače, uložte, případně rozbalte zip soubor. 
            2. Vložte / připojte (pomocí čtečky) Micro SD/SDHC kartu do počítače.
            3. Zformátujte Micro SD/SDHC kartu (formát FAT32). Formátování vymaže všechny uložené   
                soubory. Zazálohujte obsah před formátováním.
            4. Zkopírujte sobor(y) firmwaru z počítače na Micro SD / SDHC kartu.
            5. Vysuňte Micro SD/SDHC kartu z počítače (vyjměte ze čtečky).

 
 


     6. Vložte baterie do MG80 Pro.
     7. Vložte kartu do MG80 Pro a zapněte blesk.


                  


 8. LED začne blikat oranžově, změní se na červenou. Ve chvíli, kdy LED začne blikat zeleně je 
    aktualizace dokončená.
       9. Vyjměte kartu.  

    11. Aktualizace dokončena. 
 

Firmware ke stažení

MG80 Pro  firmware: 

               Canon (STÁHNOUT)

               Nikon (STÁHNOUT)

               Sony (STÁHNOUT)

Upozornění:
1. Upgrade firmwaru pro blesky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím 
    výhradního zastoupení, firmou EKG s.r.o. je zdarma. Zákazník platí pouze náklady spojené s dopravou.

2. Upgrade firmwaru bleskových přístrojů zakoupených z jiných distribučních kanálů je zpoplatněný.
    (viz záruční podmínky)

 

SEO a webdesign eStudio