Air R

     

NAS
Rádiový přijímač

 • NAS - Nissin Air System, rádiový bezdrátový režim
 • Pro blesky Nissin a originální blesky Canon, Nikon a Sony
 • TTL, M, Zoom
 • 2,4 GHz
 • 8 kanálů
 • 3 skupiny A, B a C
 • Digitání (5 byte ) ID párování
 • Otočné voliče programů
 • HSS synchronizace s krátkými časy závěrky do 1/8000 s v závislosti na typu blesku a fotoaparátu
 • Synchronizace na 1. a 2. lamelu závěrky
 • Kompatibilní s blesky Nissin řídící, jednotkou Air1 a Air10s a originálními blesky značek Canon, Nikon a Sony
 • Dodává se samostatně


  Přijímač Air R je kompatibilní s blesky Nissin a originálními blesky značek Canon, Nikon a Sony - tabulka kompatibility.

NAS (Nissin Air System)
Co je NAS?

NAS je rádiový bezdrátový systém Nissin pracující na frekvenci 2,4 GHz pro řízení externích blesků. V porovnání s tradičním optickým systémem je rádiový systém méně náchylný na vyzařovací úhel a překážky mezi řídící jednotkou a podřízeným bleskem.
Dosah je 30 m při použití vysílače/ řídící jednotky Air1 a 100 m s použitím řídící jednotky Air10s. Pro zabránění interference a chybného odpalování jinými uživateli nebo přístroji pracujícími na stejné frekvenci je k dispozici 8 pracovních kanálů. Řídící jednotka Nissin Air 1 může ovládat 3 skupiny blesků (A, B, C). Jednotka Air10s dokáže pracovat s 8 skupinami blesků (A, B, C, D a Ȧ, Ḃ, Ċ, Ḋ).

Air 1 a Air10s NAS (Nissin Air System) je možné používat s bleskem Di700A bez jakéhokoliv přijímače. Di700A má vestavěný rádiový přijímač NAS. Pro ostatní modely blesků Nissin (mimo i60A, MG10 a MG80Pro) a pro originální blesky Canon, Nikon a Sony je nutné použít rádiový přijímač Nissin Air R.


Jednoduché ovládání

Stylový design, komfort pro uživatele

Přijímač Air R je vybavený otočnými voliči. Veškerá nastavení lze snadno provádět jedním prstem.

Párování s blseky

Při párování přijímače Air R řídící jednotka Air1 nebo Air10s přidělí každému přijímači digitální (5ti bytovou) ID adresu a informaci o kanálu. Na jednom kanálu tak může tak pracovat více než jedna skupina přijímačů současně bez vzájemného ovlivňování. K dispozici je 8 procovních kanálů a tři skupiny A, B, C. Max. počet připojených přijímačů k jedné řídící jednotce Air1 nebo Air10s není prakticky omezený.
Přijímač Air R se při párování automaticky nastaví na kanál řídící jednotky. Pro případ možné interference s jinými systémy pracujícími na stejné frekvenci je k dispozici ruční volba pracovního kanálu (1 - 8). 

Stojánek / upevnění

Integrovaný výklopný stojánek.
Cold shoe - bezkontaktní blesková patice
Stativový závit 1/4"


X konektor

Přijímač Air R je vybaven vstupem pro synchronizační X (PC) konektor.


Různé funkce

Všechny funkce jsou ovládány řídící jednotkou Air 1 nebo Air10s.
Na přijímači je nutné zvolit pouze pracovní skupinu A, B nebo C.

Skupiny blesků A, B, a C lze ovládat jednotlivě nebo synchronně.

Rádiový bezdrátový zábleskový režim

Funkce nastavované pomocí řídící jednotky Air 1 / Air10s:
  - skupina A, B, C a pracovní kanál
  - zábleskový režim TTL
  - zábleskový režim M
  - korekce EV (v TTL i M)
  - ovládání ZOOM reflektoru

Funkce dostupné z menu fotoaparátu

Následující funkce jsou při použití jednotky Air 1 a Air10s dostupné pouze z menu fotoaparátu (pokud to model fotoaparátu umožňuje):
  - HSS - sysnchronizace s krátkými časy závěrky do 1/8000 s
  - synchronizace s dlouhými časy závěrky
  - synchronizace na 2. lamelu závěrky
  - funkce redukce červených očí
  - blokování zábleskové oexpozice FV lock, FE lock


Kompatibilita

Přijímač Air R je kompatibilní s blesky Nissin a originálními blesky Canon, Nikon a Sony  - tabulka kompatibility. 

Air R x Air 1 (kompatibilita přijímač x vysílač)

Pro správnou funkci přijímač Air R x vysílač Air 1 je pro vysílače Air 1 s/n:  < C58067001 (Canon) a s/n: <  N5B1160001 (Nikon) nutný upgrade firmwaru.

Jak zjistit verzi firmwaru jednotky Air1?

1. Vložte batreie (AAA) do vysílače Air 1.
2. Současně stiskněte tlačítko "Power" a "Pilot".
3. Verze firmwareu se zobrazí na displeji pomocí kombinace LED.

4. Kombinace LED pro nejnovější firmware Canon a Nikon kompatibilní s Air R viz obr. níže.


                             
 
Minimum firmware - (LED kombinace):
 Air 1 pro Canon       Air 1 pro Nikon      Air 1 pro Sony

                                 

 

 

 

Di700A x Air 1 (kompatibilita Di700A Canon/Nikon x vysílač Air 1 Sony)

Pro správnou funkci Di700A x vysílač Air 1 (Sony) je pro Di700A s/n: < 5A0808051 (Canon) a s/n: < 5A12060001 (Nikon) potřebný upgrade firmwaru.
Tato aktualizace odstraňuje chyby pro Di700A Canon / Nikon při používání funkce HSS s jednotkou Air 1 Sony.

Jak zjistit verzi firmwaru Di700A?

1. Vložte batreie (AA) do blesku Di700A.
2. Zapněte blesk stisknutím tlačítka "Power".
3. Při zapnutém blesku stiskněte postupně a přidržte tlačítka "Power" a "Pilot".
4. Kombinace LED pro nejnovější firmware Canon a Nikon viz obr. níže.

Minimum firmware - (LED kombinace):
    Di700A pro Canon      Di700A pro Nikon       Di700A pro Sony
         

 

 

  


Jak provést aktualizaci firmwaru?

Aktualizaci není možné provádět uživatelsky. Pro přístroje zakoupené v ČR a SK  prostřednictvím naší autorizované distribuční sitě (viz záruční podmínky)  nabízíme pro Air1 a Di700A bezplatnou aktualizaci firmwaru. Zákazník platí pouze náklady spojené s doručením a odesláním.
Před odesláním se přesvědčte, zda Váš přístroj skutečně pochází z autorizované distribuční sítě Nissin CZ/SK. V opačném případě bude aktualazice zpoplatněna.

Pro tento případ zašlete Váš přístroj spolu s kopií prodejního dokladu na adresu:
EKG s.r.o.
Gočárova 1105
500 02 Hradec Králové
Česká republika
T.: 495 538 132

Popis


Specifikace

Kompatibilní blesky

blesky Nissin a originální blesky Canon, Nikon, Sony

Bezdrátový systém

rádiový přijímač pro řízení blesků

Frekvence

2,4 GHz

Nastavování

všechny funkce pomocí řidící jednotky Air 1

Skupiny

3 skupiny: A, B a C
každá skupina může být nastavována nezávisle nebo všechny 3 současně

Komunikační kanály

8 kanálů

Pracovní režimy
EV korekce

TTL, Manual a Manual ZOOM (řízené a nastavované vysílačem Air 1)
[TTL] -2,0 ~+2,0 EV, krok 1/2 EV
[Manual] 1 ~ 1/128 v 8 krocích

ZOOM

manuální ovládání
(24 / 35 / 50 / 70 / 85 / 105 / 135 / 200 mm)

Nejkratší synchronizační čas

1/8000s (v záviosloti na typu blesku a fotoaparátu)

Souvislé snímání

10 snímků / s

Dosah

30 m

Guide No. mod

High GN mode (default) GN 50-65
Low GN mode GN 25-49

Port pro externí služby

X (PC) port pro synchronizační kabel

Uchycení

vestavěný stojánek
blesková patka
stativový závit 1/4"

Napájení

2 x AAA

Napětí

2,4 - 3,2 V

Výdrž baterií

 přibližně 5000 záblesků

Rozměry

65 (d) x 60 (š) x 50 (v) mm

Hmotnost

55 g (bez baterií)

 

SEO a webdesign eStudio