MG-X aktualizace firmwaru

 

           

         MG-X - aktualizace firmwaru

Jak zjistit verzi firmwaru MG-X?

Aktuální verze:
   001  (12-2022)


 
    Vypněte jednotku MG-X.

 


Podržte současně stisknutá tlačítka: hlavní vypínač + pilot.

 

 


  Na displeji se zobrazí verze firmwaru.

 


  Uvolněte tlačítka.  Displej se vrátí do výchozího zobrazení.
 Postup: příprava aktualizace

1. PC / Mac - připojení k internetu.                                                            
2. USB-C flash drive (formát FAT32), doporučená velikost 32 GB.
3. Sada nabitých baterií.
4. Blesk MG-X.

Postup: aktualizace

 

            1. Stáhněte soubory firmwaru do počítače, uložte, případně rozbalte zip soubor.


 
            2. Vložte / připojte USB flash drive do počítače.
            3. Zformátujte USB (formát FAT32). Formátování vymaže všechny uložené   
                soubory. Zazálohujte obsah před formátováním.
            4. Zkopírujte sobor(y) firmwaru z počítače na USB drive.
            5. Vysuňte USB flash drive z počítače.

 
 

     6. Vložte baterie do MG-X.
     7. Vložte USB flash drive do MG-X.
     8. Zapněte jednotku MG-X. 

                  
    9. Pilotní světlo začne žlutě blikat.
  10. Ve chvíli, kdy LED začne blikat zeleně je aktualizace dokončená.
 

 

 


      11. Vypněte jednotku MG-X.
     12. Vysuňte USB flash drive.
     13. Zapněte blesk MG-X

     14. Konec. 
 

Firmware ke stažení

MG-X  firmware: 

Upozornění:
1. Upgrade firmwaru pro blesky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím 
    výhradního zastoupení, firmou EKG s.r.o. je zdarma. Zákazník platí pouze náklady spojené s dopravou.

2. Upgrade firmwaru bleskových přístrojů zakoupených z jiných distribučních kanálů je zpoplatněný.
    (viz záruční podmínky)

 

SEO a webdesign eStudio