MG60 aktualizace firmwaru

 

           

         MG60 - aktualizace firmwaru

Jak zjistit verzi firmwaru MG60?

Aktuální verze:
- Canon: 002  (03-2022)

- Nikon:  007  (03-2023)

 
    Vypněte blesk MG60.

 


Podržte současně stisknutá tlačítka: hlavní vypínač + pilot.

 

 


  Na displeji se zobrazí verze firmwaru.

 


  Uvolněte tlačítka.  Displej se vrátí do výchozího zobrazení.
 Postup: příprava aktualizace

1. PC / Mac - připojení k internetu.                                                         
2. USB-C flash drive (formát FAT32), doporučená velikost 32 GB.
3. Sada nabitých baterií.
4. Blesk MG60.

 

Postup: aktualizace

 

            1. Stáhněte soubory firmwaru do počítače, uložte, případně rozbalte zip soubor.


 
            2. Vložte / připojte USB flash drive do počítače.
            3. Zformátujte USB (formát FAT32). Formátování vymaže všechny uložené   
                soubory. Zazálohujte obsah před formátováním.
            4. Zkopírujte sobor(y) firmwaru z počítače na USB drive.
            5. Vysuňte USB flash drive z počítače.

 
 

     6. Vložte baterie do MG60.
     7. Vložte USB flash drive do MG60.
     8. Zapněte blesk MG60. 

                  
    9. Pilotní světlo začne žlutě blikat.
  10. Ve chvíli, kdy LED začne blikat zeleně je aktualizace dokončená.
 

 

 


      11. Vypněte blesk MG60.
     12. Vyjměte USB flash drive.
     13. Zapněte blesk MG60

     14. Konec. 
 

Firmware ke stažení

MG60  firmware: 

               Canon (STÁHNOUT)

               Nikon (STÁHNOUT)

Upozornění:
1. Upgrade firmwaru pro blesky distribuované v České republice a na Slovensku prostřednictvím 
    výhradního zastoupení, firmou EKG s.r.o. je zdarma. Zákazník platí pouze náklady spojené s dopravou.

2. Upgrade firmwaru bleskových přístrojů zakoupených z jiných distribučních kanálů je zpoplatněný.
    (viz záruční podmínky)

 

SEO a webdesign eStudio